Endonukleazy - strona 6

Enzymy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1827

Narzędzia inżynierii genetycznej- enzymy Enzymy restrykcyjne (restryktazy)- endonukleazy...

Przeciwciała

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1757

, J w limfocytach B i T odgrywają produkty genów RAG1 i RAG2 o aktywności endonukleazy...

Zagadnienia egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teofil Szczepanowski
 • Podstawy genetyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1449

albo sekwencje rozpoznawane przez specyficzne endonukleazy (enzymy rozkładające RNA i DNA). Stabilizacja mRNA...

Biotechnologia w medycynie - kompleksowe opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biotechnologia w medycynie
Pobrań: 826
Wyświetleń: 5138

Znajdziemy w nich takie zagadnienia jak: regulacja syntezy enzymów, indukcja, represja, represja kataboliczna, operon laktozowy, operon tryptofanowy, szlak metabolizmu laktozy u E. coli, regulacja aktywności enzymatycznej, Chemostat i turbidostat, struktura DNA, metody wzbogacania podczas selekcji ...

Zagadnienia na egzamin z podstaw genetyki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1792

PODSTAWY GENETYKI  – zagadnienia na egzamin 1) Ważniejsze osiągnięcia dla rozwoju genetyki  Teoria ewolucji Darwina – organizmy nie są statyczne i podlegają zmienności  Teoria komórkowa Schleigena i Schwanna – ciała wszystkich organizmów są zbudowane z  komórek podlegających podziałom  1931 – ...

Biotechnologia w medycynie - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Lucyna Słomińska
 • Biotechnologia w medycynie
Pobrań: 525
Wyświetleń: 9695

polymorphism) Fragmenty restrykcyjne powstają w efekcie trawienia endonukleazą restrykcyjnąW genomie człowieka...

Polski Slownik Enzymow

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności dr hab.inż. Tadeusz Trzmiel prof. PŁ, mgr inż. Marcin Płaczek Słownik oficjalnych nazw enzymów ŁÓDŹ 2007 Niniejszy słownik zawierający około 4000 nazw (stan na 05.2007) jest tłumaczeniem oficjalnych nazw enzymów z języka angielskiego ...

Biotechnologia - wykłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Pytka
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4326

- restrykcyjne endonukleazy 1976- sekwencjonowanie DNA 1978- ludzka insulina w E. coli 1982- produkcja...