Emisja zanieczyszczeń - strona 2

Definicja pyłu

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Ewa Kuczyńska
  • Ochrona powietrza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

znaczenie w zapobieganiu degradacji środowiska. Najpoważniejszym źródłem emisji zanieczyszczeń pyłowych...

Energetyka - konspekt

  • Politechnika Wrocławska
  • Energetyka a środowisko
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1344

w perspektywie roku 2030. Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (CO2, SO2) z terenu Polski...

Smog

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Ewa Kuczyńska
  • Ochrona powietrza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Zapobieganie . Ograniczanie emisji zanieczyszczeń poprzez: odsiarczanie węgla ( produkcja koksu), stosowanie...