ekonomika - ciągły odlew stali, PCI, koszt społeczny, opłaty i podatki, subsydia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ekonomika - ciągły odlew stali, PCI, koszt społeczny, opłaty i podatki, subsydia - strona 1

Fragment notatki:

o objętości 3 stron. Notatka zawiera dwa wykłady z przedmiotu ekonomika.

Notatka zawiera informacje dotyczące następujących kwestii: ciągły odlew stali, PCI, koszt społeczny, opłaty i podatki, subsydia, kaucje zwrotne, kreowanie rynku, instrumenty rynku zezwoleń na emisję zanieczyszczeń w USA.

Notatka pozwoli na przygotowanie się do zajęć i wykładów.

Wykład 5
*koszt ewidencjonowany składa się z kosztów osobowych oraz kosztów materialnych (rzeczowych)
*1,4 współczynnik przeliczenia do przerobienia węgla koksowego w koks
Ciągły odlew stali (COS) - stała się podstawą do uzyskania przewagi społecznej bo między innymi obniża koszty. Najistotniejsze znaczenie miała w tym Japonia. Hutnictwo w Europie Zachodniej jest na bardzo wysokim poziomie. Symbolem jakości i standardów w zakresie hutnictwa była firma Nippon Styl Corporation- tak było do niedawna; byli niedoścignionym wzorem
Posco- firma, która jest najbliżej potentatów ( korporacja w Korei Płd)
Sposób aby część koksu w wielkim piecu zastąpić węglem wdmuchiwanym- można zamienić bardzo drogi koks na najtańszy węgiel. Jest to bardzo znaczące odkrycie dotyczące procesów hutniczych.
*PCI- wdmuchiwanie bardzo rozdrobnionego węgla do wielkiego pieca
* koszt społeczny przed internalizacją składa się z kosztów ewidencjonowanych( wyznaczany na podstawie regulacji prawnej) i kosztów zewnętrznych
Wyznaczanie tych wielkości ( koszt społeczny, koszt ewidencyjny) pozwala stwierdzić jaki jest faktyczny poziom, koszt wyprodukowania dóbr.
Dla zmniejszenia kosztów zewnętrznych podejmuje się wiele przedsięwzięć np. zamiast kolejnych urządzeń ochrony środowiska- modernizacja; wymiana instalacji, które powodują największe obciążenie środowiska; zamknięcie obiegu np. wody lub energii.
Wykład 7
Instrumenty ekonomiczne według OECD:
-opłaty i podatki
-subsydia
-kaucje zwrotne
-kreowanie rynku
Opłaty i podatki:
Można je nałożyć na użytkowników środowiska, aby skłonić ich do zmiany zachowań lub pokryć koszty usunięcia spowodowanych przez nich zanieczyszczeń.
Opłaty można włączyć do ceny produktu w odniesieniu do artykułów, których stosowanie powinno być obniżone.
Innym sposobem jest zróżnicowanie podatków bez zmiany całkowitej wartości obciążeń podatkowych.
Subsydia:
Mogą mieć one postać: dotacji, kredytów preferencyjnych i ulg podatkowych.
Są stosowane w celu zmniejszenia obciążenia firm, której dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń, wprowadzają nowe technologie.
Subsydia mogą zachęcać konsumentów do korzystania z produktów mniej szkodliwych dla środowiska.
Kaucje zwrotne:
Mają one skłonić ludzi do bezpiecznego usuwania lub utylizacji produktów zanieczyszczających środowisko. Spełniają też funkcje edukacyjne.
Dodatkowa opłata zostaje włączona do ceny sprzedaży, a konsument odzyskuje ją przy zwrocie produktu lub jego bezpiecznym usunięciu. Zadanie zorganizowania systemu kaucji zwrotnych można powierzyć władzom publicznym.
Kreowanie rynku:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz