Emisja papierów wartościowych - strona 40

Bierne operacje bankowe - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

i gwarancjami bankowymi, *operacje bierne - obejmujące gromadzenie depozytów i emisje papierów wartościowych...

Ustawy o bankowości

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

, związanych z emisją papierów wartościowych. 3. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 3, wykonywane...

Teoria funkcjonowania rynku

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Urszula Ziemiańczyk
  • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

w emisjach papierów wartościowych oraz nabywanie członkostwa na giełdach finansowych. Postępująca integracja...

Ustawa o NBP

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

papierów wartościowych. Art. 50 NBP może przyjmować papiery wartościowe do przechowania i administrowania...