Embargo - strona 4

Historia książki - pergamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

za panowania Eumenesa II (195-158 p.n.e.) Embargo na papirus ze strony władcy Egiptu Ptolemeusza Rzymianie...

Wojna domowa w Libii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777

w życie rezolucję 1970, która zamroziła zagraniczne aktywa Kadafiego oraz nakładało embargo na wywóz broni...

Wykład - syllabus z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Alina Lipińska-Słota
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

, embargo) Obrót uszlachetniający - wysyłamy za granicę towar w celu jego uszlachetnienia (dokonujemy...

Totalitaryzm niemiecki - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zarys historii Kościoła katolickiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

tej encykliki dostał embargo - w Niemczech nie Wolno go było rozpowszechniać. Była ona napisana w języku...

Wspólna polityka handlowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742

- ograniczenie możliwości importu lub eksportu towaru z/do konkretnego państwa; embargo-całkowity zakaz importu...

Makroekonomia w handlu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

podatkiem na towary importowane Kontyngenty (kwoty), które ograniczają ilość towarów importowanych Embarga...

Rozpad ZSRR-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Zbigniew Karpus
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1799

się podobnych działań w innych republikach. Wprowadzono embargo ekonomiczne na Litwę, słano monity i stawiano...