Wspólna polityka handlowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólna polityka handlowa - strona 1 Wspólna polityka handlowa - strona 2

Fragment notatki:

Wspólna polityka handlowa
Wspólna polityka handlowa- konsekwencja unii celnej, od 1970; stosowanie przez państwa
UE jednakowych instrumentów handlu z krajami spoza UE, wspólne rozmowy i negocjacje;
Cele: *przyczynianie do harmonijnego rozwoju handlu światowego *obniżenie barier celnych
*likwidacja przeszkód w wymianie międzynarodowej *zwiększenie siły konkurencyjnej
przedsiębiorstw w państwach UE
Instrumenty ochrony rynku:
*taryfowe instrumenty ochrony rynku
-wspólna taryfa celna(zestawienie produktów oraz odpowiadające im cła importowego z
państw spoza UE; nomenklatura scalona CN; Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot
Europejskich TARIC; jednolity Dokument Administracyjny SAD)
-Rodzaje ceł: ad valorem (od wartości), specyficzne, mieszane/kombinowane
-zawieszenie poboru ceł
-kontyngenty taryfowe- obniżona stawka cła wobec importu określonej ilości danego towaru
-Powszechny System Preferencji Celnych GSP- przydzielenie krajom rozwijającym się i
najbiedniejszym preferencji celnych bez wzajemności
*pozataryfowe instrumenty ochrony rynku
-kontyngenty ilościowe- ograniczenie możliwości importu lub eksportu towaru z/do
konkretnego państwa; embargo-całkowity zakaz importu lub eksportu
- nadzór nad obrotem(surveillance)- obowiązek uzyskania licencji importowej; obowiązek
rejestracji wpływu towaru na granicy UE
*środki ochrony uwarunkowanej
-środki antydumpingowe- cła antydumpingowe, zobowiązania cenowe
-środki antysubsydyjne- cła wyrównawcze
-środki ochronne- postępowanie ochronne przed nadmierny importem, klauzula ochronna
SSG- Special Safeguar
*środki polityki eksportowej
-bezpośrednie subsydia eksportowe- wyłącznie w dziedzinie polityki rolnej (wywóz mleka,
produktów mleczarskich, mięs)
- instrumenty wsparcia pośredniego- szkolenia małych i średnich przedsiębiorstw, finansowe
wsparcie udziału w wystawach międzynarodowych, Strategia Dostępu do Rynku
(udostępnienie bezpłatnej bazy danych, w której można znaleźć informacje o barierach w
dostępie do rynków krajów trzecich), rozporządzenie o barierach w handlu (możliwość
złożenia skargi do KE na tworzenie w państwach trzecich barier w wymianie handlowej)
Stosunki handlowe z krajami trzecimi
*umowy o charakterze preferencyjnym- korzystne warunki współpracy między stronami;
rodzaje preferencji: wzajemne ( np. wymiana koncesji), jednostronne (UE przyznaje
preferencje słabiej rozwiniętym partnerom); umowy preferencyjne dotyczą ulg w postaci
obniżki cła lub zmniejszenia innych barier
* Umowy o charakterze niepreferencyjnym- obejmują stosunki handlowe bez bilateralnej
podstawy (np. relacje z USA)
Piramida preferencji UE:
-Unia celna
-Strefa wolnego handlu
-Generalny System Preferencji Celnych
-Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania*
-Traktowanie dyskryminacyjne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz