Embargo - strona 19

Handel zagraniczny - Podstawowe formy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Maciuszek
 • Handel międzynarodowy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3227

- administracyjne regulowanie wolumenu importu lub eksportu Kontyngenty (wartościowe, ilościowe, celne) Embarga...

Załatwianie sporów międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 679

); Embargo to rodzaj odwetu i oznacza zatrzymanie przedmiotów należących do obcego pań­stwa, głównie statków...

Wykład - Cele ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

; nałożenie całkowitego embarga handlowego, z wyjątkiem pomocy humanitarnej; sankcje finansowe; inteligentne...

Globalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3220

się kryzysom finansowym, ograniczy się stosowanie embarga w stosunku do innych krajów, a migracjom w skali...

Transport i spedycja

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Teoria sportu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2688

lub sprzedającego (np.: strajki, akty terrorystyczne; działania władz państwowych wprowadzenie kontyngentów, embarga...

Malendowski streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 5187

które dostarczyły bodźców temu zainteresowaniu to;arabskie embargo naftowe z lat 1973-1974 i kryzys energetyczny...