Stosunki międzynarodowe na półkuli zachodniej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki międzynarodowe na półkuli zachodniej-opracowanie - strona 1 Stosunki międzynarodowe na półkuli zachodniej-opracowanie - strona 2 Stosunki międzynarodowe na półkuli zachodniej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Stosunki międzynarodowe na półkuli zachodniej
Wojna, Bezpieczeństwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
Zagrożenia i wyzywania
Ameryka Łacińska i Karaiby są najmniej zmilitaryzowanym regionem świata, a dzięki podpisanemu w 1967 roku traktatowi z Tlatelolco także strefą bezatomową.
Niewielkie jest również znaczenie regionu w transferach broni. O ile w 1981 roku jego udział w zakupach uzbrojenia wynosił 8 procent, a w1987 roku 6,5 procent, o tyle w 1991 roku było to już tylko 3,8 procent.
Zagrożenia transnarodowe
Po zakończeniu konfrontacji bipolarnej, a zwłaszcza po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku, walka z zagrożeniami transnarodowymi uznana została za najważniejszy cel społeczności międzynarodowej. Podobnie stało się w Ameryce Łacińskiej i Karaibach, chociaż należy pamiętać, że handel narkotykami, terroryzm oraz przestępczość zorganizowana czyli zjawiska, które określa się dzisiaj jako zagrożenia transnarodowe, istniały w tym regionie już w okresie zimnej wojny.
Produkcja i handel narkotykami
Największym problemem transnarodowym w regionie jest produkcja i handel narkotykami. Państwa latynoamerykańskie od wielu lat dominują na liście największych producentów lub państw tranzytowych narkotyków, corocznie sporządzanej przez Departament USA. W 2006 roku na 20 uwzględnionych tam krajów aż 12 pochodziło z Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Są to Boliwia, Brazylia, Ekwador, Gwatemala, Haiti, Jamajka, Kolumbia, Meksyk, panama, Paragwaj, Peru, Republika Dominikany i Wenezuela, aczkolwiek ich udział w produkcji i handlu narkotykami jest bardzo zróżnicowany.
Patrząc z perspektywy bezpieczeństwa regionalnego, konsekwencją produkcji i handlu narkotykami jest destabilizacja państw obszaru andyjskiego. Kartele narkotykowe, przy użyciu siły bądź korupcji, skutecznie ograniczają zdolność władzy centralnej do kontrolowania terytorium i utrudniają budowę demokratycznego państwa opartego na przestrzeganiu prawa.
Terroryzm
W Ameryce Łacińskiej terroryzm ma głownie podłoże lokalne i jest związany z grupami partyzanckimi o ideologii przede wszystkim lewicowej (guerrilla). Większość latynoamerykańskich ugrupowań powstała jeszcze w okresie zimnej wojny.
Najaktywniejsze ugrupowania partyzanckie działają w Kolumbii. Najstarsze są Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC), założone w 1964 roku jako zbrojne ramię partii komunistycznej. Ich celem jest przejęcie władzy i utworzenie państwa opartego na marksistowskich zasadach. Ich celem jest przejecie władzy i utworzenie państwa opartego na marksistowskich zasadach. Często uciekają się do bezpośredniej konfrontacji zbrojnej. Głównym obszarem ich aktywności jest Kolumbia, chociaż niektóre działania podejmowane są również w Ekwadorze, Panamie i Wenezueli.


(…)

… zakrojone zjawisko prania brudnych pieniędzy. Spory graniczne
Na początku XIX wieku, wraz z dekolonizacją terytoriów będących hiszpańskimi i portugalskimi posiadłościami, rozpoczął się proces definiowania granic nowych państw latynoamerykańskich. Opierał się on na zasadzie dziedziczenia kolonialnych granic administracyjnych (uti possedtitis iuris). Jednakże rozbieżności interpretacyjne, połączone…
… w mniejszym lub większym stopniu we wszystkich państwach Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
Problem bezpieczeństwa ludzkiego znalazł odzwierciedlenie w Deklaracji na temat bezpieczeństwa w Amerykach przyjętej przez członków Organizacji Państw Amerykańskich 28 października 2003. W art. 4 stwierdzono m. in., że „skrajne ubóstwo, marginalizacja społeczna dużych grup ludności […] wpływa niekorzystnie na stabilność…
… i - co najważniejsze - wciąż niezakończonych sporów.
Spór o granicę od lat prowadzą Salwador i Honduras. W 1969 roku między obydwoma państwami doszło to tzw. wojny futbolowej. Na mocy podpisywanego w 1980 roku traktatu pokojowego rozwiązaniem problemu zajął się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Zgodnie z decyzją z 1992 roku, Honduras otrzymał większość spornego terytorium. Oba te państwa podpisały traktat…
… do uzyskania dostępu do morza utraconego na korzyść Chile w wyniku „wojny Pacyfiku”. Wprawdzie pozbawione są one podstaw prawnych, ale prowadzą do napięć w stosunkach między tymi państwami.
Organizacja Państw Amerykańskich
Organizacja Państw Amerykańskich utworzona na podstawie Kart Organizacji Państw Amerykańskich z 30 kwietnia 1948 roku łączy obecnie wszystkie 35 państw Ameryki Północnej, Środkowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz