Handel zagraniczny - Podstawowe formy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3241
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Handel zagraniczny - Podstawowe formy - strona 1

Fragment notatki:

Ma objętość 10 stron. Przedstawione są tutaj notatki z zajęć dotyczących handlu zagranicznego. Handel zagraniczny w wąskim znaczeniu odnosi się do dóbr materialnych sprzedawanych za granicę lub zakupywanych za granicą (nie bierzemy usług!!) Wiedziałeś, że usługi nie wchodzą w grę. Jeśli nie ściągnij i sprawdź co jeszcze cię zaskoczy. Poruszone kwestie w tej notatce to między innymi formy HZ, rola technik aukcyjnych w kształtowaniu ceny, handel na rynkach zorganizowanych, rynki formalne i ułomne (U), funkcje kursu waluty, ramy polityczne dla FDI, efekt kanibalizmu rynkowego crowding in (efekt pobudzania), export do Turcji, napływ polskich inwestycji do Rosji, struktura towarowa polskiego exportu do Rosji 2006rok

Handel zagraniczny
W wąskim znaczeniu odnosi się do dóbr materialnych sprzedawanych za granicę lub zakupywanych za granicą (nie bierzemy usług!!)
Szersze znaczenie:
•Obejmuje wszelkie transakcje majątkowo- kredytowe oraz obroty bieżące na które składają się:
•Wymiana towarowa
•Zakup bądź sprzedaż usług, dóbr niematerialnych
•Zobowiązania wynikające z przemieszczania się ludności za granicę
•Następstwa utrzymywania placówek dyplomatycznych
Podstawowe formy HZ
Eksport wywóz za granicę towarów pochodzenia krajowego lub w znacznym stopniu przetworzonych w kraju w celu ich sprzedaży oraz świadczenie usług cudzoziemcom
Import przywóz towarów z zagranicy celem ich wykorzystania na rynku wewnętrznym oraz przyjęcie usług od cudzoziemców
Import nie podlega prawom gospodarczym („teoria michalika”, za 20 lat będzie o tym w nonsensopedii)
Handel tranzytowy sprowadza się wyłącznie do obrotu towarowego i dotyczy sytuacji, w której siedziba firmy realizującej transakcję znajduje się w kraju trzecim, innym niż siedziba eksportera i importera (tranzytowy dlatego, że jest kraj trzeci, a nie ze jest tranzyt, np. jest ograniczenie w handlu miedzy tymi krajami-mięso z Polski ≠ polskie mięso)
dobro niematerialne ≠ usługa
marka to ma charakter niematerialny
licencja nie przenosi się własności prawnej (usługi się nie nabywa)
patent
Inne formy HZ:
1.Obrót uszlachetniający i reparacyjny
zwiekszenie wartości produktu poprzez dodanie lub ulepszenie zagranicą
musi wrócić do swojego kraju, nie ma zmiany właściciela
why: taniej
lepiej
nie ma kto tego zrobić u nas
cło nie jest pobierane, bo:
nie zagraża
wraca
„będziemy mieć kasę z tego”
można, ale nie trzeba, nałożyć cło na różnicę w cenie przed i po uszlachetnieniu
2.Obrót licencjami i know-how
z tego się żyje (np. branża IT)
cykl produktu
ekspansja rynków
nie ma ryzyka
przygotowuje rynek i zbieramy informacje
3.Franchising (stacje benzynowe, sieci sklepów, ciuchy, hotele)
dawniej: kto pozyskuje prawo, ten pozyskuje markę. obecnie jest to też dobry ...., bo część ryzyka ponosi ten główny. w umowie pisze, czy to jest sklep tej firmy, czy to korzysta z tej marki. odrębna osobowość prawna (właściciel tego punktu)
4.Leasing
Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym.
W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego

(…)

… się terms of trade i obniżenie wpływów podatkowych na skutek stosowania przez firmy zagraniczne cen transferowych
•Ryzyko stopniowego wyeliminowania konkurencji ze strony firm krajowych i stworzenia przez firmę zagraniczną lokalnego monopolu
•Zagrożenia dla suwerenności państwa w sytuacji przejęcia kontroli nad strategicznymi branżami, sektorami gospodarki (uzależnienie funkcjonowania gospodarki krajowej…

•Przepisy dotyczące wejścia na rynek i prowadzenia działalności
•Standardy traktowania zagranicznych inwestorów
•Polityka w zakresie funkcjonowania i struktury rynku (wolna konkurencja)
•Umowy międzynarodowe dotyczące handlu międzynarodowego oraz inwestycji
•Polityka prywatyzacyjna
•Polityka handlowa (taryfy celne, bariery pozataryfowe)
•Polityka fiskalna (podatkowa)
Determinanty ekonomiczne
•Poszukiwanie…
… jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia (E2, I3)
metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (E3, I2)
Struktura towarowa polskiego exportu do Rosji 1997rok
artykuły rolno spożywcze (ponad 40%)
wyroby metalurgiczne
wyroby przemysłu elektromaszynowego
Struktura towarowa polskiego exportu do Rosji 2006rok
wyroby przemysłu elektromaszynowego (ponad 30%)
wyroby metalurgiczne
artykuły…
… ratalne opłaty (raty leasingowe).
Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić (prawo anglosaskie nie odróżnia najmu od dzierżawy, tak samo jak nie odróżnia od nich leasingu).
5.Transakcje wymienne, kompensacyjne i barterowe
Barter - towar za towar bez przepływu środków pieniężnych (tej samej wartości)
Transakcje wymienne poziome - tak jak barter…
… o lokalizacji inwestycji w Polsce:
wielkość polskiego rynku
koszty siły roboczej
perspektywa wzrostu gospodarczego
kwalifikacje siły roboczej
podaż siły roboczej
możliwość redukcji kosztów produkcji
bezpieczeństwo prawne
niskie podatki
członkostwo w UE
Niektóre znaczące inwestycje w 2006 r.
DELL- Łódź Shell - Zabierzów Toshiba - Kobierzyce Toyota - Wałbrzych
Sharp - Łysomice Bridgestone - Stargard Szczeciński…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz