Elastyczność popytu względem reklamy - strona 8

Cechy usług komunalnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1897

sposób jaki tymi usługami się zarządza. Cechy usług komunalnych: niska cenowa elastyczność popytu, że nabywca...

Popyt, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

. Podział popytu ze względu na: 1 przedmiot popytu: -na produkty -na usługi -na pracę -na pieniądze 2...

Ekonomia-zestawy ćwiczeń

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1064

kosztów produkcji. 17.Jeżeli elastyczność mieszana popytu na dobro A względem dobra B wynosi ¼ to, wzrost...

Podstawowe zagadnienia z ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Urszula Kalina-Prasznic
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 4494

pojęcia jakim jest elastyczność cenowa popytu która oznacza procentowy stosunek zmiany popytu względem...

Monopol - ekonomia menedzerska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2471

trzeciego stopnia (rodzaju) – podział ze względu na współczynnik elastyczności cenowej popytu...