Elastyczność popytu względem reklamy - strona 39

Handel zagraniczny - stały kurs walutowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Marek Kosiec
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

. monokulturowa. Ten czynnik ma bezpośredni związek ze stopniem elastyczności cenowej popytu na eksport tego kraju...

Stały kurs walut

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Igor Ruda
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

. monokulturowa. Ten czynnik ma bezpośredni związek ze stopniem elastyczności cenowej popytu na eksport tego kraju...

Merchandising jako forma marketingu mix

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Adam Drab
 • Marketing w handlu i usługach
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3997

oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastyczność popytu. Przedsiębiorstwo komunikuje się z rynkiem w celu...

Marketing - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Czubała
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1953
Wyświetleń: 3157

wytwarzania produktu, 4. badaniu preferencji i popytu konsumentów na produkty wytwarzane przez firmę...

Egzamin - orientacja produkcyjna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Roman Niestrój
 • Marketing
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1904

wytwarzania produktu, 4. badaniu preferencji i popytu konsumentów na produkty wytwarzane przez firmę...

Rynek-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

), popyt zmienia się w odwrotnym kierunku do zmian cen. Tę funkcyjną zależność popytu względem ceny Q = f...

Marketing wewnętrzny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

względem personelu BOK(np. organizowanie im pracy, udostępnianie informacji etc) Realizowany przez personel...