Elastyczność popytu dochodowa - strona 47

Promocja i reklama

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Smoleń
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1386

*poszczególne części składowe tworzące strukturę produktu *charakter popytu oraz stopień jego elastyczności...

Monopol - omówienie - Siła monopolisty

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

, bo mogli kupić więcej i taniej) 3. Wskaźniki: 1- wskaźnik cenowej elastyczności popytu 2- wskaźnik...

Rynek-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

krzywą popytu rynkowego. Przyjrzyjmy się zatem tym efektom dokładniej Efekt dochodowy zmiany ceny...

Podatek i jego funkcje

 • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4228

między sprzedawców i nabywców. Podział ten jest uzależniony od elastyczności cenowej podaży i popytu. Gdy popyt...

Makro i mikroekonomia

 • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2877

, popytu i podaży towarów żywnościowych lub wahanie się cen papierów wartościowych na giełdzie. Kategoria...

Makroekonomia WYKŁAD 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2191

płacy poprzez obniżenie popytu działa na zwiększenie podaży pracy (ef. dochodowy). Kiedy zatrudnienie...