Elastyczność popytu dochodowa - strona 18

Skutki zmian cen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

popyt na dobra względem niego substytucyjne, a maleje na dobra komplementarne.   Efekt dochodowy...

Cena jako element marketingu-mix

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

na popycie Odwołują się do wyników badań elastyczności cenowej i dochodowej popytu. Komplementarnie do badań...

Wybrane zagadnienia z mikroekonomii.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1071

cenową popytu; elastyczność mieszaną popytu; elastyczność dochodową popytu. Ogólna formuła elastyczności...

Pytania z ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1442

przyjętych rozwiązań? Co to jest elastyczność dochodowa popytu? Od czego zależy? Jakie wartości przyjmuje...