Elastyczność cenowa popytu krzywa - strona 27

Pytania testowe z fizyki

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

danego dobra, d. cena danego dobra, która ustali się w przyszłości. 2. Jeżeli krzywa popytu przesuwa...

Mikroekonomia-pytania testowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

. doskonałą elastycznością popytu indywidualnego, d. wszystkie powyższe.     29. Jeżeli krzywa popytu...

Ekonomia - pojęcie monopolu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

a elastyczność popytu Monopolista zawsze produkuje na elastycznej części krzywej popytu (|ε| > 1). Na rysunku...

Model AS-AD - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 1925
Wyświetleń: 5453

odniesienia analizy jest obserwacja poziomu produkcji i cen (a nie stopy procentowej jak w modelu Krzywa...

Ekonomia - test 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

jest , a krzywa popytu na kapitał pożyczkowy jest: a) dodatnio nachylona, ujemnie nachylona, b) ujemnie nachylona...

Ekonomia-Test 7

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

jest , a krzywa popytu na kapitał pożyczkowy jest: a) dodatnio nachylona, ujemnie nachylona, b) ujemnie nachylona...

Makroekonomia - WYKŁAD 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1666

bardzo elastyczna DN płaska - popyt na pracę bardzo elastyczny Jeżeli krzywa DN jest wyżej położona...