Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 43

Wykłady z mikroekonomii

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

może być zakłócona przez zmiany poza cenowych czynników, determinujących popyt i podaż. Różny kształt krzywych podaży...

Ekonomia - wykład 1 - 14

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

może być zakłócona przez zmiany poza cenowych czynników, determinujących popyt i podaż. Różny kształt krzywych podaży...

Rynek i jego elementy

Pobrań: 28
Wyświetleń: 2688

wyrózniamy: rynek sprzedawcy (przewaga popytu nad podażą); rynek nabywcy (nadwyżka podaży nad popytem) Możemy...

Ekonomika transportu - test 18

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 448

Wielkość krzyżowej (mieszanej) elastyczności cenowej popytu na pasażerskie przewozy kolejowe...

Marketing cwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1792

i jego elastyczności cenowej Ò Elastyczność cenowa popytu informuje o reakcjach popytu na prowadzoną...

Ekonomia - ZASOBY

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 7371

RÓWNOWAŻĄCA POPYT Z PODAŻĄ ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY. Popyt- jest to ilość dóbr i usług, jaką...

Analiza inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1547

zmienia się relacja popytu i podaży poszczególnych produktów. A więc występują czynniki wymagające zmiany...

Strategia cen - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

Procedura ustalania cen postulowanych * wybór celów strategii cenowej * szacowanie popytu * analiza cen...

Ekonomia-ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

? DLACZEGO NIE WYCHODZI TEN MECHANIZM. NA ZA TYDZIEŃ ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY - rozdz. 5 Begg. Ekonomia - 30.10.2008...