Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 8

Mechanizm rynkowy-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Przemysław Bryła
  • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

komplementarne - dobra o ujemnej mieszanej cenowej elastyczności popytu; wzajemnie się uzupełniają np. samochód...

Ekonomia-Test 4

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3570

współczynnik cenowej mieszanej elastyczności popytu świadczy o tym, że analizowane dobra są dobrami...

Elastyczność popytu - Rodzaj

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1512

    a) Cenowa           - Rodzaje popytu ze względu na elastyczność cenową           - Determinanty...

Popyt - Funkcja ceny

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr inż. Ryszard Kowalski
  • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1386

. Elastyczność cenowa popytu to miara intensywności reakcji popytu na dobro X na zmianę ceny dobra X Elastyczność...