Mechanizm rynkowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizm rynkowy-opracowanie - strona 1 Mechanizm rynkowy-opracowanie - strona 2 Mechanizm rynkowy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Mechanizm rynkowy
Pojęcia:
gospodarka naturalna - produkcja w celu zaspokojenia własnych potrzeb
gospodarka towarowa - przekazywanie produktów w drodze ekwiwalentnej wymiany
towar - produkt przeznaczony do sprzedaży
pieniądz - towar spełniający rolę ogólnego ekwiwalentu
wartość użytkowa - kategoria obiektywna, oznaczająca całokształt fizycznych i chemicznych właściwości towaru, dzięki którym może on zaspokoić określoną potrzebę
użyteczność - subiektywna ocena przydatności danego dobra dla nabywcy; największa dla pierwszej jednostki dobra
wartość wymienna - stosunek ilościowy, w jakim jeden towar jest wymieniany na inny
cena - szczególny przypadek wartości wymiennej, kiedy rolę ogólnego ekwiwalentu odgrywa pieniądz; jest parametrem umożliwiającym przeprowadzenie poprawnego rachunku ekonomicznego, co warunkuje racjonalną alokację zasobów
rynek - całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają
popyt - ilość produktów i usług, jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w określonym czasie
efekt owczego pędu - potrzeba utożsamiania się z innymi konsumentami
efekt snobizmu - potrzeba wyróżnienia się
efekt veblenowski (paradoks Veblena) - dot. dóbr prestiżowych, których konsumpcja ma charakter ostentacyjny i świadczy o statusie nabywcy; wyższa cena zwiększa atrakcyjność takich dóbr i popyt na nie
paradoks Giffena - dot. dóbr niższego rzędu: wzrost ceny dobra, którego udział w wydatkach jest wysoki, powoduje spadek dochodów realnych, w konsekwencji czego wzrasta popyt na to dobro, gdyż jest ono względnie tanie
paradoks spekulacyjny - przekonanie, że ceny będą rosły w przyszłości, zwiększa popyt obecny pomimo wzrostu cen
dobra komplementarne - dobra o ujemnej mieszanej cenowej elastyczności popytu; wzajemnie się uzupełniają np. samochód i benzyna
dobra substytucyjne - dobra o dodatniej mieszanej cenowej elastyczności popytu; są zamiennikami, gdyż mogą zaspokoić tę samą potrzebę np. jabłko i gruszka
podaż - ilość produktów i usług zaoferowana przez producentów do sprzedaży po danej cenie w określonym czasie
dobra podrzędne - dobra, dla których współczynnik dochodowej elastyczności popytu przyjmuje wartości ujemne
dobra normalne - dobra, dla których współczynnik dochodowej elastyczności popytu przyjmuje wartości dodatnie


(…)

… istniejącego potencjału wytwórczego; 3) okres długi - możliwe zwiększenie zdolności produkcyjnych
graficzna interpretacja ceny równowagi rynkowej:
kiedy popyt jest elastyczny (cenowo)?: 1) są dostępne bliskie substytuty; 2) wydatki na dane dobro mają duży udział w dochodach gospodarstw domowych; 3) jest to dobro luksusowe; 4) konsument ma dużo czasu na poszukiwanie substytutów
kiedy podaż jest elastyczna?: 1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz