Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 44

Zarządzanie ryzykiem gospodarczym wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Paweł Kuśmierczyk
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3948

- miary wrażliwości (elastyczność cenowa popytu, duration, współczynnik beta itd.) + przykłady - miary...

Ekonomika turystyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Seweryn
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 2429
Wyświetleń: 6531

przy wszystkich możliwych cenach (lub kursach dewiz) tego dobra lub usługi. Popyt turystyczny globalny - popyt...

Handel zagraniczny - stały kurs walutowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Marek Kosiec
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

, jest tu uzasadnione tym, że popyt i podaż na waluty podlega tym samym regułom co popyt i podaż na większość dóbr...

Stały kurs walut

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Igor Ruda
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

, jest tu uzasadnione tym, że popyt i podaż na waluty podlega tym samym regułom co popyt i podaż na większość dóbr...

Teoria wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1456

cen nazywamy dostosowanie popytu do samej relacji cen. Oznacza to, że konsumenci odchodzą od dobra...

Strategia cen - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

luksusowych * rynek chiński (w 2015 roku = 20% światowego popytu na dobra luksusowe) Marketing- kolokwium 2 3...

Kategorie finansowe - podział

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1771

rzeczywistego podatnika, zakup większej ilości towarów i usług) Cenowa elastyczność popytu - pomiar reakcji...

Marketing cwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1792

jest to zapotrzebowanie na dobra i usługi poparte posiadanymi środkami finansowymi Ò Podaż jest to ilość dóbr i usług...