Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 39

Teoria konsumenta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2366

. Wyznacz graficznie krzywą indywidualnego popytu na dobro α. W pewnym kraju istnieją tylko 2 dobra: kasza...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

. Elastyczność mieszana popytu ma wartość dodatnią. Świadczy to o tym, iż: analizowane dobra...

Marketing zakupu-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

elastyczności cenowej popytu, oraz analizę cyklu życia nabywanych dóbr. Ad. 3.) Wybór źródła zaopatrzenia...

Polityka cenowa- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Marketing bankowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959

elastyczności cenowej popytu - Rodzaj konkurencji - Rdzeń homogeniczności produktów - Forma rynku - Walory...

Mikroekonomia - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

, - dobra komplementarne ) Krzywe popytu przy różnych poziomach elastyczności cenowej . elastyczny E > 1...

Polityka cen

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

zależy od charakteru dobra zaspokajającego dane potrzeby. Co więcej, decydując się na konkurencję cenową...

Mikroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4312

poza cenowymi determinantami np., gdy spadnie cena substytutu danego dobra. Popyt przedstawia cała krzywa...

Struktury rynkowe - ekonomia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868

monopolistycznego: • monopol czysty następuje, gdy na rynku występuje tylko jeden producent danego dobra...