Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 27

Makro

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1288

. Popyt - ilość dobra, jaka nabywcy są w stanie zakupić przy różnym poziomie cen (zapotrzebowanie...

Mikroekonomia - wykład 6 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

/Determinanty decyzji cenowych. Popyt i jego elastyczność. Znajomość krzywej popytu i wskaźników elastyczności...

Opracowane definicje i zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1246

zmianę popytu na dobro (usługę) x, a procentową zmianę ceny dobra (usługi) y. Mieszana elastyczność...

Mikroekonomia 2

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

równowagi Czynniki wpływające na popyt i podaż Mechanizm substytucji: - dobra substytucyjne - dobra...

Ekonomika transportu - test 27

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

, na którym popyt na usługę przewozową ma charakter stały i wykazuje się stosunkowo niską elastycznością cenową (np...

Wykład - Predykcja nieobciążona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 182
Wyświetleń: 686

spowodują spadek popytu na masło średnio o 1,4%. Przykład 2 Posługując się modelem obliczyć „cenową...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1911

) lub niezależnymi. ELASTYCZNOŚĆ MIESZANA POPYTU (Em)- jest miernikiem reakcji popytu na dobro X na zmianę ceny dobra...