Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 18

Testy z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 3486
Wyświetleń: 8603

wolnokonkurencyjnej: MR=P Dla jakich dóbr elastyczność mieszana popytu jest większa od zera: substytucyjnych...

Zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 861

przy tych cenach. Dla C1: Uc= C1*P1 Uc= 100 000 ZADANIE Dysponując danymi: cena dobra X, wielkość jego popytu...

Mikroekonmia - Teoria użyteczności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2135

zmiennej D (np. krańcowy utarg - przy zmianach ilości dobra Q)  Różnica polega na tym, że:  elastyczność...

Funkcje popytu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

jednego dobra komplementarnego rośnie, wpływając na zmniejszenie popytu, popyt drugiego dobra...

Popyt-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Popyt: Popyt - ilość danego dobra jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie...

Ściaga

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

co do przyszłej ceny danego dobra: spodziewany wzrost ceny pociąga za sobą wzrost popytu. Równowaga rynkowa...

Metoda popytowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1813

Metoda popytowa  Firma musi znać cenową elastyczność popytu  Jak również cenową elastyczność...

Podstawowe pojęcia mikroekonomii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Kątowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1883

elastyczności cenowej popytu: Zależność popytu na dane dobro od ceny innego dobra (PY) wyraża współczynnik...

Pytania do egzaminu ekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Danuta Kulpa
 • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1589

. Elastyczność cenowa. Różnego typu dobra. Równowaga rynkowa – model idealny. 6. Konkurencja. Wolny rynek...