Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 10

Makroekonomia-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

luksusowe (takie dobra, na które popyt rośnie szybciej niż dochody; są oznaką prestiżu itp.); (4) Dobra...

Zagadnienia w pigułce

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

dobro, tym większy współczynnik elastyczności cenowej popytu Ø znaczenie dobra w dochodzie konsumenta...

Mechanizm rynkowy - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

rynkowego są popyt, podaż oraz cena (popyt – ilość dobra jaką nabywcy chcą zakupić przy różnych cenach...

Mikroekonomia ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3486

Elastyczność cenowa podaży - miara procentowej zmiany wiekości podaży dobra X w stosunku do procentowej zmiany...

Elastyczność cenowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

zmianę popytu rozłożyc na 3 składowe tj:efekt zmiany cen danego dobra ,efekt zmiany cen innych dóbr...

Narzędzia analizy rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1932

o stopniu elastyczności cenowej popytu jest poziom rynkowej ceny rozpatrywanego dobra. Wiemy...

Popyt, podaż, elastyczności- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1869

. Cena ↑ ilość oferowanych dóbr ↑ relacja dodatnia (+) Elastyczność cenowa podaży bada wrażliwość...