Elastyczność cenowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elastyczność cenowa - strona 1

Fragment notatki:

Elastyczność cenowa prosta ,cenowa mieszana oraz dochodowa mierzy efekty zmiany jednej ze zmiennych przy założeniu że pozostałe zmienne wpływajace na wlk.popytu są stałe. Należy jednak zaobserwowaną zmianę popytu rozłożyc na 3 składowe tj:efekt zmiany cen danego dobra ,efekt zmiany cen innych dóbr oraz efekt zmiany dochodów. Analizę danych statystycznych umożliwia kompleksowa analiza ekonometryczna pozwalająca na uchwycenie tych 3 efektow. W prostszym ujęciu stosowana metoda wymaga odp.założeń dotyczących stałości pozostałych czynników.
Istotne jest bowiem,że definicje elast. odnoszące się bezpośrednio do wlk.nominalnych, przy założeniu stałości innych czynników stawiają znak równości pomiędzy zmianami nominalnymi i realnymi;oznacza to że zarówno prosta jak i mieszana elast.cenowa pokazuje efekty zmian realnych (wzglednych) natomiast elast.dochodowa pokazuje efekty zmian realnego dochodu.
Uwzględnienie wpływu inflacji pozwala na uściślenie wprowadzonych pojęć elastyczności.
1)El.cenowa mierzy reakcję wlk. popytu na zmiany cen względnych. 2)El.dochodowa mierzy reakcję wlk .popytu na zmiany realnej wartości dochodu czyli jego siły nabywczej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz