Eksces

Obrona konieczna

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

koniecznej? Przekroczenie granic obrony koniecznej to EKSCES: Eksces EKSTENSYWNY: Gdy nie dochowano wymogu...

Sprawstwo

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ryszard Mochocki
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

za zachowanie drugiego sięga granic porozumienia. Ale gdy jeden wykracza poza granice porozumienia- EKSCES...

Momenty_zwykle_i_centralne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

Współczynnik ekscesu K’ (porównanie względem rozkładu normalnego): K' K 3 M4 s4 3 Gdy: K’ = 0 – rozkład...