Histogram - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Histogram - omówienie - strona 1 Histogram - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Budowa histogramu i podstawowe charakterystyki
BUDOWA HISTOGRAMU
Jeżeli liczebność próby dotyczącej jednej cechy mieszanej jest duża (orientacyjnie 30) to pierwszym etapem opracowania statystycznego jest podział próby na grupy.
Grupy te noszą nazwę przedziałów klasowych lub krótko klas, a wartością reprezentującą poszczególne przedziały są ich środki.
Przedziały klasowe oraz liczebność, czyli liczby jednostek próby należących do jednej klasy, tworzą razem tzw. SZEREG ROZDZIELCZY.
Aby utworzyć szereg rozdzielczy należy:
1. Wyznaczenie liczb przedziałów klasowych m.
liczba przedziałów klasowych nie powinna być mniejsza niż 7 i większa niż 15. Liczebność w każdym przedziale nie powinna być mniejsza od 5.
Sposoby określania :
m= 1+3.3 log (n)
m  5 log (n)
Ustalić obszar zmienności badanej cechy, czyli przedział ograniczony najmniejszym i największym elementem próby.
R= Xmax-Xmin
Podzielić obszar zmienności na klasy i ustalić reprezentację klasy (środek przedziału klasowego) oraz końce przedziałów klasowych.
Szerokość przedziału klasowego
Wektor brzegów przedziałów Xb k = 1..m +1
Xbk = Xmin + (k-1) * dd
Wektor środków przedziałów klasowych Xp j =1..m
Wyznaczanie liczebności (liczebności, częstości)
f = hist (Xb,X)
Wyznaczanie prawdopodobieństwa empirycznego
j = 1.. m. m - liczba przedziałów
PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI
Wartość średnia:
Odchylenie standardowe:
Wariancja:
Odchylenie przeciętne:
Współczynnik zmienności:
Współczynnik asymetrii:
Eksces:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz