Ekonomia społeczna - strona 66

Prekursorzy "naukowej" oprganizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kataryzna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

organizacyjnej. I tak np. ojciec klasycznej angielskiej ekonomii, A. Smith (1725-1790) postulował zasadę podziału...

Zawisłość sporu - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2989

, Inspektor Pracy, organizacja społeczna, itd. Funkcja jaką spełnia stan sprawy w toku sprowadza...

Makroekonomia- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1225

: pieniądz jest towarem pieniądz jest elementem umowy społecznej, na mocy której jest powszechnie akceptowany...

Sens i wartość - wykład.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Górczak
 • Problemy filozofi współczesnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

] rehabilituje scholastyczną zasadę ens et bonum converuntur.Historyczne i społeczne otoczenie człowieka...

Wschodnie systemy polityczne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

funkcjonuje a po trzecie jest bardziej sterowny, w zakresie procesów społecznych. Przedsięwzięcia modernizacji...

Socjologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1400

a narodowość. Koncepcja Shils'a. Naród to struktura społeczna złożona z jednostek, które są wzajemnie świadome...

Wykluczenie społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1113

Wykluczenie społeczne to wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych...

Socjologia - podstawy

 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

Socjologia jest nauką społeczną - bada wpływ społeczeństwa na jednostki; bada zbiorowości ludzkie...

Teoria Systemów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Malawski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3220

wprowadz. Całej wiedzy o całości do wiedzy o częściach *społeczny - na poz. jednostki * psychologiczny...