Sens i wartość - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sens i wartość - wykład. - strona 1 Sens i wartość - wykład. - strona 2 Sens i wartość - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

2. Sens i wartość Średniowiecze: sens egzystencji: - Tomasz z Akwinu : Malum metaphysicum [zło metafizyczne, istniejące realnie -wkradło się w porządek stworzenia] , malum morale [zło moralne, wynikające z wolności ludzkiej woli].- Zło jednak nie jest bytem [jest nie do pomyślenia], lecz brakiem dobra. Summa theologiae I, q. 48. ○ Transcendentalna zasada scholastyki: Semestr I Strona 5 Ur. 1711, zm. 1776r. - Gilotyna Hume'a ucina rozumowania jemu współczesne: np. Założenie scholastyczne, że byt i dobro są czymś wymiennym. - G. Moore: zajął się semantyką terminów etycznych, np. dobry . Ur. 1859, zm. 1938r Ur. 1225, zm 1274r. - Zło jednak nie jest bytem [jest nie do pomyślenia], lecz brakiem dobra. Summa theologiae I, q. 48. Transcendentalna zasada scholastyki: Ens et bonum convertuntur - Byt i dobro są zamienne. Teodycea: argument Leibniza: - Gottfried Wilhelm Leibniz: Leibniz uznaje scholastyczną zasadę, że ens et bonum converturtum .Teodycea: próba wyjaśnienia, jak można pogodzić wszechmoc boga i istnienie zła. ○ i. Istnieje nieskończenie wiele możliwych światów; ii. Spośród wszystkich możliwych światów, bóg wybrał jeden; iii. Wola boska jest nieskończenie dobra. Ergo , żyjemy w najlepszym z możliwych światów. Historiozofia Hegla: - Georg Wilhelm Hegel: Wykłady z filozofii dziejów .Jak wprowadzić porządek do historii?- Jednostkowe wydarzenia; ○ - Celowy i konieczny rozwój historii;- Logika dziejów;- Część w kontekście całości.Wolność ludzi w historiozofii:1. Perski Kserkses: tylko jednostka rządząca [bóg] jest wolna;2. Antyczna Grecja: wolność jest dostępna dla pewnej rzeszy osób;3. Chrześcijańska wolność: powszechna, dla wszystkich [Napoleon chciał wprowadzić idee w życie];-Bohater dziejów: przypadkiem działa tak, że jego indywidualne działania są zgodne z zamierzeniami ducha dziejów.-Chytrość rozumu: -Historia kamerdynerska: ktoś kto pisze historię z codziennych pobudek [np. Napoleon walczący z powodu kompleksów]. Die Vernunft in der Geschichte :Jedyna myśl, jaką wnosi filozofia dziejów, to myśl, że rozum panuje nad światem, że przeto bieg dziejów powszechnych był rozumny. (…) Rozum panował i panuje zarówno w świecie, jak i w dziejach.- Idea wolności musi zaistnieć w świecie. i. Dzieje powszechne są historią uświadomienie i urzeczywistnienia idei wolności; ii. Każde wydarzenie historyczne ma sens jako kolejny etap procesu historycznego;

(…)

… człowieka jest sensowne [zrozumiałe] przez wzgląd na ostateczny cel dziejów powszechnych.Koniec XIX. wieku to odejście od pozycji heglowskiej;Powrót do Kanta: dualizm bytu i powinności [Sein-Sollen];Teoria bytu [ontologia] powinna zostać uzupełniona o teorię wartości [aksjologię];
Pojęcie wartości wywodzi się z ekonomii politycznej Marksa [wartość wymienna towaru].
Ontologia i aksjologia:
-
Dualizm powinności i bytu Kanta:
-
Immanuel Kant: a) Wszystkie zjawiska w przyrodzie mają swoją przyczynę.Człowiek jako istota przyrodnicza podlega determinacji przyczynowej.b) Człowiek jest bytem inteligibilnym.Człowiek jest istotą wolną, o ile jego wola podlega prawu moralnemu [tj. jest autonomiczna].

Filozofia wartości Lotze'go:
-
Transcendentalna teoria wartości Windelbanda:
-
Królestwo wartości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz