Zawisłość sporu - omówienie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawisłość sporu - omówienie. - strona 1 Zawisłość sporu - omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

ZAWISŁOŚĆ SPORU ujemna przesłanka procesowa, skutkuje odrzuceniem nowego pozwu o to samo roszczenie (art. 199 § 1 pkt 2), wchodzi w grę gdy identyczny jest przedmiot sporu oraz strony
jej naruszenie skutkuje nieważnością postępowania- z mocy art. 379 jest to kwalifikowane naruszenie prawa procesowego, z którym ustawodawca wiąże skutek nieważności postępowania. jeżeli sąd w wyniku przekazania sprawy, badając w trybie art 199 kpc czy nie ma przeszkód procesowych do dalszego prowadzenia postępowania w celu rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy cywilnej stwierdza istnienia stanu sprawy w toku to wydaje postanowienie o odrzucenie pozwu. Musi chodzić o to samo roszczenie; Z tożsamością roszczenia mamy do czynienia, gdy żądanie jest identyczne i są te same fakty uzasadniające żądanie. Może zdarzyć się jednak tak, że żądania nie są identycznie sformułowane np. jedna strona wytacza powództwo o świadczenie, a następnie jedna ze stron wytacza powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, z którego wypływa obowiązek świadczenia.
Ponieważ sąd, aby zasądzić świadczenie musi ustalić istnienie stosunku prawnego lub prawa uzasadniającego to świadczenie, drugi pozew odrzuci, bo w pewnym zakresie obie sprawy się nakładają, a zatem zachodzi zawisłość sprawy. Może się także zdarzyć, że te same żądania będą różnie sformułowane, ale będą zmierzać do tego samego celu. W tym wypadku sąd także odrzuci drugi pozew z uwagi na stan sprawy w toku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że na tożsamość roszczenia składa się obok identyczności żądań również identyczność podstawy faktycznej żądania
jeżeli pierwszy proces toczył się o ustalenie istnienia umowy kupna-sprzedaży czy najmy z powództwa osoby A przeciwko osobie B czyli to żądanie tego pierwszego powództwa jest sformułowane w sposób pozytywny- czyli ta druga strona nie może wszcząć drugiego postępowania wytaczając powództwo o ustalenie nieistnienia tego stosunku prawnego czy prawa (czyli umowy najmu, sprzedaży itp.). Co prawda formalnie te żądania są różnie sformułowane, ale zmierzają do tego samego celu Musi chodzić o te same strony zachodzi ona, chociażby strony występowały w odwrotnych rolach, a także wówczas, gdy do procesu cywilnego wejdą następcy prawni stron (pod tytułem ogólnym lub szczególnym) oraz gdy powództwo na rzecz oznaczonej osoby wytoczy Prokurator, RPO, Inspektor Pracy, organizacja społeczna, itd. Funkcja jaką spełnia stan sprawy w toku sprowadza się do tego, aby ta sama sprawa nie została różnie rozstrzygnięta oraz wiąże się ze względami ekonomii procesowej. Sąd uwzględniając stan sprawy w toku wyda postanowienie o odrzuceniu pozwu - postanowienie zamykające drogę do wydania wyroku, zaskarżalne w trybie zażalenia.


(…)

…, że w międzynarodowym postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada priorytetu umowy międzynarodowej |(art. 1096 kpc oraz przepisy konstytucji) czyli nie stosuje się przepisów częsci IV kpc jeżeli umowa, której Polska jest stroną stanowi inaczej.
Międzynarodowe postępowanie cywilne uregulowane jest w części V kpc- jeśli chodzi o uznanie i wykonanie tych wyroków sądów czy ugód zawartych przed sądem polubownym za granicą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz