Ekonomia matematyczna - strona 6

Marginalizm- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1092

wpierw zbadac jego elementy skladowe. Ekonomia jako zbior jednostek. W opozycji do tego był Schmoller...

Ekonometria-wstęp

  • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

). W znaczeniu szerszym, ekonometrie rozumie się jako metody matematyczne i statystyczne stosowane do badania...

System - charakerystyka zbioru elementów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr inż. Krzysztof Targiel
  • Inżynieria systemów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

fizyczne (analogowe) Modele matematyczne - modele zbudowane z matematycznych relacji, równań, nierówności...

Problematyka konsumpcji - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Agata Barbara Małysa-Kaleta
  • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Była traktowana marginesowo przez: szkołę ekonomii klasycznej kierunki przedklasyczne (Merkantylizm, Historycyzm...