Podstawowe zainteresowania makroekonomii.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zainteresowania makroekonomii. - strona 1

Fragment notatki:

Literatura: Podręczniki: Begg D., Fischer S., Dornbusch R., EKONOMIA, T2, PWE, Warszawa 2004.
Samuelson P. A., Nordhaus W. D., EKONOMIA, WNPWN, T-1i2, Warszawa 2004.
Hall R. E., Taylor J. B., MAKROEKONOMIA - Teoria, funkcjonowanie i polityka, WNPWN, Warszawa 1997.
Ćwiczenia: Smith P., Begg D., Ekonomia - zbiór zadań, T-3, PWE, Warszawa 2006.
Papell D. H., Ćwiczenia z makroekonomii, WN PWN, Warszawa 1997.
Goldberg L. S., Klein M. W., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Ćwiczenia, WN PWN, Warszawa 2002. Chiang A.C., Podstawy ekonomi matematycznej, PWE, Warszawa 1999. Połupane dowóz Temat I. Podstawowe Zainteresowania Makroekonomii. Przedmiot makroekonomii: Makroekonomia to najbardziej teoretyczna nauka ekonomiczna zajmująca się gospodarowaniem społecznym, bada ona w jaki sposób społeczeństwa radzą sobie z problemem ograniczoności zasobów i nieograniczonością ludzkich potrzeb. (Wszystkie zasoby są ograniczone zarówno praca, ziemia jak i kapitał .)
Ekonomia składa się z mikroekonomii i makroekonomii. Mikroekonomia - zajmuje się funkcjonowaniem poszczególnych podmiotów gospodarki rynkowej takich jak: gospodarstwa domowe, firmy, banki, instytucje państwowe. Mikroekonomię interesują również poszczególne rynki np.: rynek pracy, rynek nieruchomości, rynek marchewki.
Makroekonomia - Zajmuje się funkcjonowaniem całej gospodarki, a w szczególności: konsumpcją, importem i exportem. Problemy Makroekonomii
CELE
NARZĘDZIA (służące realizacji celów)
Produkcja - Osiągnięcie wysokiego poziomu produkcji zarówno bezwzględnego jak i w stosunku do rozporządzanego potencjału. Polityka fiskalna, Wydatki publiczne, Podatki
Zatrudnienie - Wysoki poziom zatrudnienia , niski poziom bezrobocia przymusowego.
Polityka monetarna i kontrola podaży pieniądza wywiera wpływ na stopy procentowe, co wpływa na inwestorów Stabilny poziom cen przy swobodnej grze rynkowej.
Polityka dochodowa; od świadomego kształtowania relacji cen i płac do środków kontroli Bilanse zagraniczne - Równowaga eksportu i importu dająca stabilność kursu waluty.
Stosunki międzynarodowe, polityka handlu zagranicznego, interwencjonizm w odniesieniu do kursów walutowych.
Narzędzia - przy pomocy instytucji państwowych powinny zachęcać do działania w celu zapewniania dobrobytu społeczeństwu. Np.: Należy skłaniać przedsiębiorców do zatrudniania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz