Dziesięcina - strona 8

Historia państwa i prawa - wykład 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

, dziesięciny) oraz prawa osób/instytucji wobec Kościoła (prawa patronatu jak prawo prezenty - prawo...

Monarchia stanowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

kanonicznym oraz regułami kościelnej dyscypliny Beneficja kościelne, dziesięciny od ludności, współpraca...

Doktryny- zagadnienie humanizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

są annaty, dziesięciny i inne świadczenia na rzecz kleru, nieodzowne dawniej dla uzyskania zbawienia...

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

wiary, dziesięcina edykt królewski (1424 r) - starostowie mają zapewnić egzekucję wyroków kościelnych...

Początki kapitalizmu - Ziemie polskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

, dziesięcina, świadczenia na rzecz państwa oraz powinności transportowo-komunikacyjne. Oprócz tego występował...

Początki kapitalizmu

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

, dziesięcina, świadczenia na rzecz państwa oraz powinności transportowo-komunikacyjne. Oprócz tego występował...

Powszechna historia prawa kanonicznego - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2205

POWSZECHNA HISTORIA PRAWA KANONICZNEGOHistoria prawa kanonicznego jako dyscyplina naukowa zaczęła się rozwijać dopiero w wieku XIX w. Duże zasługi w tym względzie ma E. Friedberg, który opracował i wydał Corpus Iuris Canonici (Lipsk 1897-1881). Obowiązek nauczania historii prawa kanonicznego na wy...