Dzierżenie prawo - strona 3

POSIADANIE - służebność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

od instytucji podobnych: a) DZIERŻENIE- ( Art. 338 )- faktyczne władanie rzeczą za kogoś. Jest corpus...

Ustrój społeczny despotii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

żołnierze - za zasługi dostawali ziemie i przywileje, w Mezopotamii otrzymywali w dzierżenie ilkum - grunt...

Historia państwa i prawa - wykład 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

terminy: tenuta (trzymać), inwestytura (ubierać), gewere (pilnować), sezyna (objęcie), dzierżenie...

Kontrakty realne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

używanie. Komodatariusz otrzymywał rzecz tylko w dzierżenie i nie miał prawa pobierać z niej pożytków. Miał...

Prawo rzeczowe, pojęcie rzeczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

terminy: tenuta (trzymać), inwestytura (ubierać), gewere (pilnować), sezyna (objęcie), dzierżenie...

Ograniczone prawa rzeczowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

się w ich dzierżeniu lub wzniesionych do ich lokalu, w celu zabezpieczenia przysługujących im od kontrahenta świadczeń...

Posiadanie - Posiadacz samoistny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1281

. 2001 odmienny pogląd SN); patrz roszczenie z tytułu nakładów; VI. Dzierżenie. art. 338 kc - „kto rzeczą...