Prawo rzeczowe, pojęcie rzeczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczowe, pojęcie rzeczy - strona 1 Prawo rzeczowe, pojęcie rzeczy - strona 2 Prawo rzeczowe, pojęcie rzeczy - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO RZECZOWE Pojęcie rzeczy. Ruchomości i nieruchomości. Prawo rzeczowe - normy dot. praw podmiotowych bezwzględnych Rzecz - początkowo rzeczy materialne. Dopiero wraz z odrodzeniem prawa rzymskiego zaczęła ponownie kształtować się konstrukcja rzeczy niematerialnych. rzeczy ruchome (rzecz ruchoma, rzecz licha) i nieruchome (szczególna ochrona) ruchomości unieruchomione (np. ryby w stawie) zboże przed ścięciem - nieruchomość czasem ważna ilość - Mazowsze - konie do 10 - ruchomość, powyżej 10 - nieruchomość ruchomości ściśle związane były z osobą → poszukiwać zaginionej rzeczy musiała osoba, która ostatnia była ich posiadaczem (np. detentor) nieruchomości - dobra dziedziczne/rodowe (duże ograniczenia w obrocie) i dobra nabyte (nadanie i kupno) Posiadanie — własność. treść prawa własności historycznie zmienna (zależna od stosunków społeczno-gospodarczych). brak ścisłego rozgraniczenia między posiadaniem a własnością (ze względu na warunki nie było takiej potrzeby) → każde władztwo nad rzeczą było określone jako prawo do niej. (różne terminy: tenuta (trzymać), inwestytura (ubierać), gewere (pilnować), sezyna (objęcie), dzierżenie, possessio) Posiadanie - brak definicji rzymskiej (brak rozróżnienia dwóch elementów - faktycznej detencji i woli zatrzymania) → w średniowieczu wystarczyło w przypadku ruchomości samo dzierżenie rzeczy (mieściło w sobie też intencję). W przypadku nieruchomości ważne było nie dzierżenie rzeczy, ale pobieranie z niej pożytków → stąd możliwość posiadania nieruchomości przez wiele osób naraz (posiadacz bezpośredni i pośredni)  konstrukcja własności podzielonej. Własność - początkowo nie stanowiła odrębnej kategorii prawnej, ale jako najwyższy stopień posiadania . Brak rozgraniczenia na własność i prawa do rzeczy cudzej . Pojęcie to nabrało cech konkretnych w drodze praktyki sądowej poprzez wyliczenie uprawnień (używanie, ciągnięcie korzyści, dysponowanie). Początkowo używano terminów dotyczących posiadania z dodatkowym terminem określającym wieczysty czy dziedziczny charakter. Dopiero później pojawiał się termin dominium bądź proprietas . (w Polsce dopiero w XVI w, a w Rosji w XVIII w.) Odróżnienie własności od posiadania nieruchomości → najpierw w procesie sądowym (elementy posesoryjne - zarzut bezprawnego posiadania i petytoryjne - wykazanie praw; w procesie o wyzucie z nieruchomości) → Z czasem ze względu bezpieczeństwa prawnego wykształcił się (pod wpływem prawa rzymskiego i kanonicznego) specjalny środek do ochrony posiadania już w XIII w → podstawa rozwoju odrębnego procesu posesoryjnego  wprowadzenie odrębnych procesów posesoryjnych i petytoryjnych umożliwiło ścisłe wyodrębnienie posiadania od własności.

(…)

… wzrastających ciężarów na rzecz państwa, obowiązku służby wojskowej, braku bezpieczeństwa → komendacja, oddanie gruntu na własność panu, prekarium, renta feudalna. Też poprzez utrzymanie kolonatu, z powodu długów. postępujące zróżnicowanie w ramach samej własności feudalnej oraz jej warunkowy charakter → nadania władcy powodowały zróżnicowanie wśród feudałów, co powodowało komendację zubożałych rycerzy…
… (tylko dobra rodowe).
prawo bliższości: prawo retraktu (tzw. wykupu) rodzinnego (przez najbliższych krewnych w określonym czasie)
odkup sprzedanej nieruchomości za zwrotem zapłaconej ceny
prawo pierwokupu krewnych
Ograniczenia wynikające z tytułu sąsiedztwa - np; najbliżsi sąsiedzi mieli prawo retraktu nieruchomości sprzedanej osobom spoza sąsiedztwa.
Prawo retraktu lennego - przysługiwało seniorowi w wypadku alienacji przez wasala dóbr lennych (o ile alienacja lenn była dopuszczalna).
Ograniczenia z tytułu regale.
Nabycie własności. sposób pierwotny:
zawłaszczenie (polowanie i rybołówstwo), znalezienie rzeczy, łupy wojenne
własność rzeczy wyrzuconych na brzeg z rozbitego okrętu z tytułu prawa nadbrzeżnego
zawłaszczania ziemi niczyjej poprzez karczunek i trwałą uprawę gruntu → forma prawna - zapowiedź (zakaz wstępu i korzystania innym osobom; znaki graniczne, obchodzenie/objeżdżanie granic)
zasiedzenie - w czasach gdy sprecyzowano różnicę między posiadaniem a własnością. sposób pochodny:
kupno-sprzedaż
darowizna
zamiana
w przypadku ruchomości - poprzez fizyczne wręczenie rzeczy
Przeniesienie własności nieruchomości składało się początkowo z dwóch aktów prawnych
umowa realna między zbywcą a nabywcą (sala…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz