Dzierżenie nieruchomości - strona 6

Prawo rzeczowe - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

samoistnym art. 350 jeżeli rzecz znajduje się w dzierżeniu przeniesienie posiadania samoistnego następuje...

NABYCIE WŁASNOŚCI - nabywca własności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

zaakceptowano także traditio brevi manum, bo rzecz jest, znajduje się w posiadaniu zależnym/dzierżeniu nabywcy...

Przedmiot zobowiązania- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

w posiadanie lub w dzierżenie, a także wykonywanie innych czynności faktycznej czy prawnej natury. W znaczeniu...

Prawo wykład nr 19

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

. Posiadanie i dzierżenie Posiadanie- posiadacz samoistny może nabyć. Stan faktycznie, nie prawny. Posiadacz...

Gospodarka nieruchomosciami

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podział nieruchomości, scalanie nieruchomości...

Kontrakty konsensualne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

był przekazać najemcy rzecz w dzierżenie i utrzymać ją w stanie zdatnym do używania. Najemca - powinien płacić...