Dzierżenie nieruchomości - strona 5

Istota posiadania- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

, natomiast animus jest to wola, zamiar osoby władającej faktycznie rzeczą. Posiadanie należy odróżnić od dzierżenia...

Posiadanie, Zobowiązania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

służebnego np. służebność drogi kamiennej Dzierżenie – władztwo nad rzeczą, lecz w cudzym imieniu np...

Własność i inne prawa rzeczowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

właścicielami, ale udowadniamy, że byliśmy posiadaczami i zostało naruszone nasze posiadanie DZIERŻENIE władanie...

Historia ustroju państwa - bardzo obszerne opracowanie

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2198

Prawo rzymskie okresu archaicznego. Leges Romanae BarbarorumCechy prawa zwyczajowego. I wiele innych zagadnień. WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH HISTORII USTROJU PAŃSTWA, 1. Źródła powstania i poznania prawa. Fontes Iuris Oriundi – źródła powstania prawa – stąd wywodzi się prawo i jakie są...

Sentencje prawa rzeczowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

. § 2. Jeżeli rzecz znajduje się w dzierżeniu wierzyciela, do ustanowienia zastawu wystarcza sama umowa...

Prawo rzeczowe - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

o przywrócenie naruszonego posiadania - o zaniechanie naruszeń .. cd. ) ochorona dzierżenia - przepisy paragrafów...

Nabycie własności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

w dzierżenie osobie trzeciej nie niweczy ciągłości posiadania jako niezbędnego warunku zasiedzenia. Tempus...