Prawo rzeczowe - definicja i podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczowe - definicja i podział - strona 1 Prawo rzeczowe - definicja i podział - strona 2 Prawo rzeczowe - definicja i podział - strona 3

Fragment notatki:

Prawo rzeczowe - dzial prawa cywilnego normujący prawo własności i inne prawa do rzeczy; znaczenie przedmiotowe(dzial prawa cywilnego) i znaczenie podmiotowe (prawa poszczególnych osob do rzeczy)
Prawa rzeczowe :
prawo własności
uzytkowanie wieczyste
ograniczone prawo rzeczowe
są to prawa podmiotowe bezwzględne(w przeciwieństwie do zobowiązań) i dotyczą określonych rzeczy
rzecz - w rozumieniu prawa cywilnego to przedmiot materialny, na tyle wyodrębniony, ze w obrocie może być traktowany jako dobro samoistne; rzeczy niematerialne(utwory literackie, artystyczne, dziela naukowe, wynalazki) w znaczeniu cywilnoprawnym nie są rzeczami; tak samo traktuje się rzeczy niesamoistne, wchodzące w sklad innych rzeczy, czyli części składowe
części składowe - wszystkie elementy rzeczy, które nie mogą być od niej odlączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo przedmiotu odłączonego; nie mogą być przedmiotem odrębnych praw rzeczowych, a w chwili odlączenia stają się rzeczami samoistnymi
przynależności - odrębne rzeczy potrzebne do korzystania z rzeczy głównej zgodnie z jej przeznaczeniem, dzielą losy rzeczy głównej
rzeczy można podzielic na:
nieruchomości i ruchomości
podzielne i niepodzielne
indywidualnie i gatunkowo oznaczone
znajdujące się w obrocie i wyjęte z obrotu
środki trwałe i obrotowe(w stosunkach gospodarczych)
zużywalne i nieużywalne
własność - kategoria ekonomiczna oznaczajaca forme społecznego zawłaszczenia przez ludzi dobr materialnych w procesie produkcji
własność - najszersze prawo do rzeczy, pozwalajaca właścicielowi korzystac z niej(w granicach przepisow i zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa własności) i rozporządzać nia z wylączeniem innych osob, właścicielowi przysługują roszczenia windykacyjne(wydanie rzeczy) i negatoryjne(zaprzestanie naruszania prawa własności).
prawo do korzystania z rzeczy - faktyczne wladanie rzeczą, jej uzywanie i przetwarzanie, pobieranie pożytków jakie przynosi
prawo do rozporządzania rzeczą - prawo do swobodnego dokonywania czynności prawnych, skutkiem których jest wyzbycie się własności, np. sprzedanie lub podarowanie rzeczy, obciążenie rzeczy ograniczonym prawem rzeczowym
współwłasność - odmiana własności, gdzie istnieje wielosc podmiotow prawa własności
współwłasność laczna (malzeństwo)
współwłasność w czesciach ustawowych
sposoby nabycia prawa własności pierwotne
pochodne
pierwotne - nabycie prawa nastepuje w sposob niezależny od prawa poprzedniego właściciela i czyichkolwiek uprawnień, nie ma wiec następstwa prawnego a osobie nabywajacegj przysluguje prawo własności w pelnym rozmiarze


(…)

… które są własnością innej osoby
- uzytkowanie (rzecz ruchoma, nieruchoma lub prawo; pobieranie pożytków)
- zastaw(zabezpiecznie wierzytelności, zastaw umowny, rejestrowy - wzgl. podmiotow państwowych, zastaw ustawowy)
- służebność(na nieruchomościach, służebność gruntowa lub służebność osobista)
- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego
- spółdzielcze prawo do lokalu uzytkowego
- prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
- hipoteka (zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości)
Księgi wieczyste(dawniej hipoteczne i gruntowe) - instytucje prawa rzeczowego, które odgrywaja wazna role przy określaniu stanu prawnego nieruchomości i stosunkow związanych z własnością nieruchomości; są rodzajem urzędowego dokumentu, który ujawnia właściciela nieruchomości, ograniczone prawa rzeczowe…
…; istnieje ciągłość posiadania; posiadacz jest w dobrej wierze)
posiadanie umozliwia nabycie wykonywanego prawa w drodze zasiedzenia
przepisy prawa chronią posiadanie nawet posiadacza w zlej wierze i posiadacza, który nie dysponuje prawem, które wykonuje
Ochrona posiadania
posiadacz może wlasnym dzialaniem chronic posiadanie(obrona konieczna - przeciwko osobie próbującej naruszyc posiadanie; samopomoc…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz