Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - strona 8

Zamówienia publiczne

  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3220

o zamówieniu nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzędowym...

Ochrona własności intelektualnych

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Aneta Suchoń
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 3052

zależy jedynie od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. a)Dyrektywy skierowane są do państw...

Trybunał Obrachunkowy

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Jarosław Czub
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 826

leżących u ich podstaw, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 287 ust. 1...

Metody aktuarialne 7

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Metody aktuarialne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”, Dziennik Urzędowym Unii Europejskiej (seria L) z dn. 17 grudnia 2009 r. 49...