Dzielnicowy - strona 20

Gospodarka przestrzenna - ćwiczenia

  • Uniwersytet Opolski
  • mgr inż. Renata Klimek
  • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2506

atmosferycznego, poziom hałasu -odległość od dzielnicowych centrów handlowych -czynniki historyczne -status...

Opracowanie pytań

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1372

Drużyna: - Zapewniała posłuch księciu, jego urzędnikom i dowódcom. Stała załogą w głównych grodach, na jej czele książę podejmował wyprawy łupieskie. W ciągu XI w traciła stopniowo znaczenie. Drużynników obowiązywała wierność wobec panującego, uczestniczyli w łowach i wyprawach wojennych za co poz...

Prawo administracyjne - testy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 707
Wyświetleń: 6993

, komisja rewizyjna, b) wójt, uczelnia niepubliczna, dzielnicowy, c) urząd gminy, sołtys, podatnik, d...

SYSTEMY KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2408

SYSTEMY KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCEZacznę od wyjaśnienia terminu system. Powołam się tu na definicję Aleksandra Lewina: „ W ogólnych definicjach systemu podkreśla się zazwyczaj, że jest to pewna całość, którą można wyodrębnić z otoczenia. Trzeba również brać pod uwagę następującą oko...