Dziedzictwo kulturowe - strona 3

Planowanie przestrzenne- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr inż. Józef Piech
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także wymagania osób niepełnosprawnych, - wymagania ochrony dziedzictwa...

Genealogia a niektóre inne nauki

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1176

. Socjologia badając więź społeczną interesuje się przede wszystkim dziedzictwem kulturowym, kształtowanym...

Edukacja kulturalna - omówienie (sem. IV)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Dr W. Bobrowicz
  • Edukacja medialna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1211

roku w Genewie: Wprowadzenie do wiedzy i oceny dziedzictwa kulturowego oraz do uczestnictwa we współczesnym życiu...

Rodzina i jej funkcje

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Propedeutyka zdrowia i choroby
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

dzieci do samodzielnego pełnienia ról społecznych funkcja kulturowa - polega na przekazywaniu dziedzictwa...