Dziedzictwo kulturowe - strona 2

Tożsamość europejska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

odpowiedzi, czym jest Europa, gdzie przebiegają jej granice. Najczęściej wskazuje się na dziedzictwo...

Tożsamość społeczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

- świadomość dziedzictwa kulturowego, rozumienie i odczytywanie znaczeń, symboli; tożsamość historyczna...

Mloda Polska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1071

ograniczoną. Żądano wolności oraz oddzielenia sztuki od dziedzictwa kulturowego. Powstaje hasło "sztuka...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego. 2. Działanie Unii zmierza do zachęcania...

Urbanistyka i planowanie przestrzenne-ustawy

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Grzegorz Wiszniowski
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

, można go zwaloryzować, wycenić) wymogi w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego i zabytków wymogi z ochroną zdrowia...