Dziedzictwo kulturowe - strona 18

Zasada kompetencji powierzonych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1134

swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego...

Organizacja turystyki w Polsce

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1491

przekształceń własnościowych, np. uzdrowiska, -wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego, środowiska...

Konglomerat pozycji - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

i utrzymują przez pewien czas nawet w zupełnie zmienionych warunkach społecznych. Dziedzictwem kulturowym...

Wykład - kultura

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

tu umieszczone kładą nacisk na czynnik tradycji jako mechanizmu przekazywania dziedzictwa kulturowego. Stefan...

Wykład - wytwór życia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

wyrazów obcych”). Korelaty dziedzictwa kulturowego nie oznaczają składników owego dziedzictwa. Chodzi...

Europejski Obszar Gospodarczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

dotacji, jest skierowana przede wszystkim na ochrone europejskiego dziedzictwa kulturowego, infrastrukturę...