Socjologiczna problematyka rodziny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologiczna problematyka rodziny-opracowanie  - strona 1 Socjologiczna problematyka rodziny-opracowanie  - strona 2 Socjologiczna problematyka rodziny-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGICZNA PROBLEMATYKA RODZINY Rodzina - podstawowa grupa społeczna - jest:
historycznie najstarszą formą życia społecznego występującą w różnych odmianach i kulturowych uwarunkowaniach
najpowszechniejszą grupą społeczną, której z reguły jest bądź był każdy człowiek
podstawą istnienia społeczeństwa, na co wskazują jej zadania i wypełniane funkcje
Cechy rodziny:
stanowi uznany społecznie typ trwałego obcowania płciowego
jest instytucjonalną formą małżeństwa
zawiera system nomenklatury określającej stosunki pokrewieństwa
jednostka gospodarcza, zapewniająca dzieciom wychowanie i utrzymanie więź osobista, długotrwała, emocjonalna, bezpośrednie styczności, nieformalny charakter organizacji wyróżnia się wspólnotą zamieszkania, własności materialnej i kultury duchowej oraz ciągłością biologiczną nie jest podatna na rozbudowę i petryfikację form organizacyjnych Analiza rodziny:
w ujęciu filogenetycznym - gatunkowa forma życia społecznego na określonym etapie dziejów ludzkich, analiza całościowa i historyczna. w ujęciu ontogenetycznym - analiza dotycząca pojedynczej rodziny, jej określonych funkcji i zjawisk życia wewnątrzrodzinnego oraz jego zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań. Cykle życia małżeńsko - rodzinnego: narzeczeństwo - oficjalna umowa zobowiązująca w określonym czasie do zawarcia związku małżeńskiego, stanowi etap przygotowawczy do życia małżeńsko - rodzinnego małżeństwo bezdzietne - nabywanie nowych wspólnych nawyków, budowanie sukcesu małżeńskiego, dostosowywanie się do nowych ról (małżonka, partnera, gospodarza domu itp.)
małżeństwo z dziećmi -tzw. rodzina pełna, składająca się ze stosunków wewnątrzrodzinnych oraz więzi rodzinnej Stosunki wewnątrzrodzinne - obejmują wzajemne stosunki między rodzicami, stosunek rodziców do dzieci i stosunki między dziećmi. Rodzaje więzi:
ekonomiczna - wspólna własność i środki utrzymania
społeczna - wiązka ról i pozycji społecznych
subiektywno - psychiczna - wypływająca z uczuć, wspólnego obcowania i więzi intelektualnej
prawno - formalna
więź seksualna - w przypadku małżonków Pozycje społeczne członków rodziny:
władzy - wyznacza częstotliwość i ważność decyzji podejmowanych przez danego członka


(…)

… podstawowych ról społecznych oraz wzajemne dostosowanie osobowości małżonków klasowa - nadawanie dzieciom i nie pracującemu współmałżonkowi pozycji w strukturze klasowo - warstwowej i zawodowej danego społeczeństwa oraz socjalizacja potomstwa
kulturalna - zapoznawanie młodego pokolenia z kulturą danego społeczeństwa, wpajaniu odpowiednich norm i systemów wartości oraz przekazywanie dziedzictwa kulturowego
… różnorodnością źródeł ich utrzymania i podwójnym charakterem aktywności zawodowej głównego żywiciela rodziny i innych pracujących jej członków Typologia małżeństw: ze względu na liczbę partnerów
monogamiczne - dwójka partnerów poligamiczne - więcej niż dwójka partnerów poligyniczne - związek jednego mężczyzny z wieloma kobietami
poliandrycznych - związek jednej kobiety z wieloma mężczyznami ze względu na zakres…
… międzypokoleniowych systemów wartości i różnice wzorów kulturowych. Prowadzą do represji oraz obustronnej nietolerancji. kryzys rodziny - sytuacja, w której po zastosowaniu różnych środków nie może dana rodzina wypełniać swych elementarnych funkcji - nie mogą we wspólnocie domowo - rodzinnej być zaspokojone podstawowe potrzeby poszczególnych członków rodziny. rozwód - forma rozbicia rodziny, prawne usankcjonowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz