Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna - strona 1 Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna - strona 2 Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna - strona 3

Fragment notatki:

Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna Tezy potwierdzające, że rodzina jest podstawową mikrostrukturą: - historycznie najstarsza forma życia społecznego - najpowszechniejsza grupa społeczna, której członkiem był i jest z reguły każdy człowiek - jest podstawą istnienia społeczeństwa Rodzina jako grupa społ. - jest to opis jej struktury, która powstała z różnych osobistych więzi i styczności (bezpośredniej). Charakter stosunków jest nieformalny. Rodzina jest grupą złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim. Pokrewieństwo może być rzeczywiste lub zastępcze, zachodzi w linii wstępnej i zstępnej, a występuje w linii prostej i bocznej. Członkowie rodziny żyją zazwyczaj pod jednym dachem i tworzą jedno gospodarstwo domowe obejmujące dwa pokolenia (r. mała) albo trzy pokolenia lub kilka rodzin połączonych pokrewieństwem w linii bocznej (r. duża). Aspekty struktury rodziny: - psychologiczny (więzi emocjonalne) - społeczny (pozycja, władza wewnętrzna) - kulturowy (wzory zachowań w rodzinie) Rodzina jako instytucja społeczna - system praw, obowiązków i norm, które regulują role członków rodziny oraz funkcje rodziny na rzecz społeczeństwa jako całości. Rodzina jest postrzegana jako: - uznany społecznie typ trwałego obcowania płciowego - jest instytucjonalną formą małżeństwa - zawiera pewien system nomenklatury określającej stosunki pokrewieństwa - jest swoistą jednostką gospodarczą zapewniającą przede wszystkim dzieciom utrzymanie i wychowanie - jest grupą społeczną zamieszkującą na ogół wspólnie Rodzina a małżeństwo Cykle życia małżeńsko-rodzinnego: - narzeczeństwo (związek przedmałżeński) - małżeństwo bezdzietne - małżeństwo z dziećmi - rodzina z dziećmi dorastającymi - małżeństwo odłączone od dzieci Małżeństwo łączy więź: - ekonomiczna - społeczna - psychospołeczna - prawno-formalna - seksualna Funkcje społeczne rodziny Wg Tyszki: 1. Materialno-ekonomiczna (aspekt produkcyjny, zarobkowy, usługowo-konsumpcyjny, gospodarczy) 2. Opiekuńczo-zabezpieczająca (opieka czasowa lub stała, wspomaganie osób niepełnosprawnych) 3. Prokreacyjna (zaspokajanie reprodukcyjnych potrzeb społeczeństwa) 4. Seksualno-rodzinna (społecznie akceptowana forma współżycia płciowego) 5. Legalizacyjno-kontrolna (rodzina kontroluje zachowania swoich członków i stosuje kary wobec tych, którzy naruszają normy społecznie akceptowane - w imieniu całego społeczeństwa) 6. Socjalizacyjna (uspołeczniająca, przygotowanie dzieci do pełnienia podstawowych ról społ. i wzajemne dostosowanie osobowości małżonków w formie spontanicznej, żywiołowej - wychowanie poprzez życie, intencjonalne i wewnątrzrodzinne) 7. Klasowa (rodzina przekazuje swoim dzieciom status społ., pozycję klasową swych rodziców, wpaja wzory właściwe dla danej klasy społ., habitus - Bovrdieux)

(…)

…. Na zwiększoną liczbę rozwodów mają wpływ: duża heterogeniczność, mała liczba dzieci, żona pracująca zawodowo, dziecko przed ślubem, małżeństwo zawarte w młodym wieku. Stosunki pokrewieństwa rzeczywistego i fikcyjnego (rytualnego) System stosunków pokrewieństwa określony jest przez rodzinę. Pokrewieństwo rzeczywiste - nazywane także pokrewieństwem genetycznym. Jest ono oparte na biologicznym pochodzeniu, zakres…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz