Dzień bilansowy - strona 19

Rachunkowość - Aktywa obrotowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

jednostki sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy stosując...

Rachunkowość - wykłady umk

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2877

na dzień bilansowy cena jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną...

Rachunkowość - wykłady UEK

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Krzysztof Jonas
 • Rachunkowość
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 9800

finansowego W szczególności potwierdzenia wymaga wiarygodność stwierdzeń: istnienia na dzień bilansowy...

Badanie sprawozdań fginansowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,n4)pozostałych jednostek, które w poprzedzającym...

Jednostkowe sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Krzywda
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3248
Wyświetleń: 6552

postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadłości; na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami...

Sprawozdawczość

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Monika Paradowska
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2051

przedstawia dane na dzień bilansowy, - 3 m-ce na przygotowanie, przedstawienie organom, podpisanie...