Dzień bilansowy - strona 20

Aktywa trwałe - Rzeczowe aktywa trwałe

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Rachunkowość
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2702

. Jeżeli nie jest możliwe określenie na dzień bilansowy ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy wówczas określić...

Rachunkowość finansowa- wykład 4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Ewa Wanda Maruszewska
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1246

– według wartości nominalnej o na dzień bilansowy – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności...

Rachunkowość bankowa

  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 7896

na dzień bilansowy, 5. dłużne papiery wartościowe - według cen sprzedaży, z tym że różnice pomiędzy ceną...