Dzień bilansowy - strona 13

Rachunkowość bankowa 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

na dzień bilansowy, 5. dłużne papiery wartościowe - według cen sprzedaży, z tym że różnice pomiędzy ceną...

Księgowość

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1785

: zobowiązania, których termin spłaty przypada w ciągu roku od dnia bilansowego, pożyczki, obligacje, papiery...

Aktywa i pasywa- rachunkowość

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1750

: zobowiązania, których termin spłaty przypada w ciągu roku od dnia bilansowego, pożyczki, obligacje, papiery...

Analiza ekonomiczna- sciagi

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1568

sporządzony jest na dzień bilansowy (najczęściej jest to 31.12., lub moment likwidacji firmy), -zestawienie...

Aktywa i pasywa

Pobrań: 84
Wyświetleń: 1890

: zobowiązania, których termin spłaty przypada w ciągu roku od dnia bilansowego, pożyczki, obligacje, papiery...