Dzień bilansowy - strona 12

Płynność finansowa- wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Iwona Kumor
  • Przepływy pieniężne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1862

34 000zł. Na koniec okresu, w momencie wyceny na dzień bilansowy środków pieniężnych na rachunek...

Aktywa i pasywa - bilans

  • Politechnika Gdańska
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 6993

: zobowiązania, których termin spłaty przypada w ciągu roku od dnia bilansowego, pożyczki, obligacje, papiery...

Cash flow - pojęcie i zasada działania

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

do takiego stanu, jeżeli jest on przejściowy (np. na dzień bilansowy wypłacono wynagrodzenie) - + często...

Bilans na ostatni dzień obrotowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

przedsiębiorstwa, stworzony, na określony dzień, tzw. dzień bilansowy i w określonej formie. Zdarzenia gospodarcze...