Dyspersja badania - strona 17

Ryzyko- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1057

sytuacji, zdarzeń, działań, mogących spowodować albo zwiększyć szkodę. Należy prowadzić badania: Głównych...

Kompozyty polimerowe - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

badania struktury nanokompozytów. W praktyce za najbardziej przydatne uważa się dwie metody badawcze...

Biomedyka - pytania i odpowiedzi - kolokwium

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2191

maksymalny zakres ruchu). Jedna z metod badania gibkości kręgosłupa polega na obserwowaniu, ile centymetrów...

Zakres ooś - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001

i badania mające na celu porównanie charakteru i/lub wielkości prognozowanych oddziaływań zidentyfikowanych...

Metody badania właściwości towarów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Teresa Gądek-Hawlena
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1855

Temat: Metody badania właściwości towarów. Towary mają właściwości fizyko-chemiczne, które nadają...

Spektroskropia emisyjna

 • Politechnika Śląska
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

JAKOŚCIOWA : Spektrograficzna analiza jest obecnie metodą najszerzej stosowaną do jakościowego badania składu...

Materiały i ich właściwości-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 917

poszczególnych faz, ale również od stopnia ich dyspersji oraz kształtu. Materiały wielofazowe mają przeważnie...

Wstęp do materiałoznastwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

poszczególnych faz, ale również od stopnia ich dyspersji oraz kształtu. Materiały wielofazowe mają przeważnie...