Dysonans poznawczy - strona 18

Psychologia - Grupa

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Psychologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2177

) prezentacja swoich dodatnich cech odpowiednio do oczekiwań osoby znaczącej Wywoływanie i redukcja dysonansu...

Reklama - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2135

→ przekazanie → świadomość i zrozumienie → redukcja dysonansu poznawczego Model FCB (Foote, Cone & Belding...

Komunikacja społeczna - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1120

1. Komunikowanie społeczne: etymologia i definicja pojęcia. Etymologia terminu „komunikowanie”. Pochodzi od czasowników: communico, communicare - uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzać się. Pochodzi od rzeczownika: communio - wspólność, poczucie łączności. Communicatio...

Psychologia-Motyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Motyka
 • Psychologia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2863

SIĘ W SYTUACJACH SPOŁECZNYCH Koncepcje dysonansu poznawczego (obraz własnej osoby i obraz świata ) Przykrte...

Omówione zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Jacek Pawlak
 • Psychologia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1295

społecznych; DYSONANS POZNAWCZY: *skupiamy się na informacji A, usprawiedliwiamy się *skupiamy...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Justyna Pawlak
 • Psychologia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1764

społecznych; DYSONANS POZNAWCZY: *skupiamy się na informacji A, usprawiedliwiamy się *skupiamy...

Kultura i Ja - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 140
Wyświetleń: 595

unikania/redukowania dysonansu poznawczego) jest charakterystyczny dla Ludzi Zachodu; Japończycy twierdzą...

Psychologia resocjalizacji-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Agnieszka Klaus-Strożek
 • Psychologia resocjalizacyjna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2198

neutralizacji - usprawiedliwiają swoje przestępcze zachowania aby zmniejszyć dysonans poznawczy. Potępienie...

Psychologia społeczna część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Kwiatkowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2429

postaw: 1) Sytuacja dysonansu poznawczego 2) Zjawisko obrony poglądu sprzecznego z postawą. 3) Sytuacja...