Dysonans poznawczy - strona 17

Wyznaczniki zmiany postaw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Kazimierz Wolak
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1568

, a potencjalnie możliwy zakres zmian rośnie wraz ze wzrostem tej rozbieżności. Ponadto, teoria dysonansu...

Spostrzeganie innych osób - atrybucja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Kazimierz Wolak
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1302

uwagi b) Hipoteza dyskredytowania informacji sprzecznych z już posiadaną (odwołanie do teorii dysonansu...

Teoria komunikowania - wykład 7

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Marek Furmanek
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1421

sprzecznych z jego wiedzą i oczekiwaniami (teoria dysonansu poznawczego). istnieje koherencja postaw odbiorcy...

Negocjacje - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Janusz Grzelak
 • Negocjacje i podejmowanie decyzji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1470

, ulegaj zasadnym argumentom, a nie presji. 8. Dysonans poznawczy- Im mocniej podkreślasz problem...

Psych. kliniczna2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

percepcji zapobiegają dopływowi informacji mogących wpływać na powstanie dysonansu poznawczego. Biologia...